Khamis, 12 Januari 2012

Melihat: Tuah, Bahagia, Serasi, Kasih, Maufakat Pasangan Suami Isteri

Assalammualaikum dan salam sejahtera.....


Kita kira dan hisab nama huruf lelaki dan nama huruf perempuan dengan peraturan abjad.  Kita buang Sembilan- Sembilan pada huruf nama lelaki dan huruf nama prempuan. Setelah ditolak Sembilan Sembilan, kita lihat bakinya.


Bentuk
ا
ب
ت
ث
ج
ح
چ
خ
د
Nama
alif
ba
ta
tsa
jim
hha
ca
kha
dal
Abjad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bentuk
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
Nama
dzal
ra
zai
sin
syin
shad
dhad
tho
zho
Abjad
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bentuk
ع
غ
ڠ
ف
ڤ
ق
ک
ڬ
ل
Nama
ain
ghain
nga
fa
pa
qaf
kaf
ga
lam
Abjad
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bentuk
م
ن
و
ۏ
ه
ي
ڽ
ء
لا
Nama
mim
nun
wau
va
ha
ya
nya
hamzah
lam alif
Abjad
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Jika tinggal:
1 & 1 =  sukacita, serasi dan beroleh rezeki
1 & 2 = baik keduanya, berkasihan dan beroleh rezeki
1 & 3 = perkelahian tiada aman
1 & 4 = tidak senang dan berakhir dengan perceraian
1 & 5 =  berakhir dengan perceraian
1 & 6 =  baik keduanya serasi
1 & 7 = tidak baik, menzahirkan kejahatan dan bercerai
1 & 8 = tidak baik dan papa
1 & 9 = kekal tapi sukar
2 & 5 = tidak baik papa
2 & 6 = tidak baik berbuat jahat juga
2 & 7 = baik, serasi dan sempurna kediamannya
2 & 8 = tidak baik beroleh kesukaran
2 & 9 = baik, serasi rezeki baik
3 & 3 = tidak baik bercerai
3 & 4 = jahat
3 & 5 = bercerai jua
3 & 6 = kekal keduanya banyak bicara lagi mungkir
3 & 7 = baik kekal berkasihan
3 & 8 = baik serasi
3 & 9 = tiada baik seperti air dengan minyak
4 & 4 = tiada baik bercerai
4 & 5 = berkasihan tetapi bercerai jua
4 & 6 = kesukaran sediakala bersalahan
4 & 7 = sangat jahat dan memberi celaka
4 & 8 = amat baik
4 & 9 = tiada baik sediakala berkelahi
5 & 5 = berkelahi
5 & 6 = baik beroleh sempurna
5 & 7 = baik ada sedikit sakit
5 & 8 = baik sempurna baik
5 & 9 = sederhana keduanya, jika berbuat baik beroleh baik, jika buat jahat beroleh jahat
6 & 5 = baik kekal keduanya kira-kira seperti raja
6 & 7 = tiada baik bersalahan keduanya
6 & 8 = baik serasi
6 & 9 = serasi
7 & 7 = tiada baik sediakala berkelahi
7 & 8 = bercerai jua
7 & 9 = baik tetapi tiada kekal keduanya
8 & 8 = sempurna baik
8 & 9 = baik
9 & 9 = tiada baik sediakala berkelahi

WalahAlam http://petuapaje.blogspot.com

Tiada ulasan: